Biestrzykowice

Wieś sołecka, sąsiadująca – a właściwie połączona - bezpośrednio z Miodarami. Historycznie zawsze związana z Namysłowem; kiedyś księstwem, potem z przerwami, aż do stanu obecnego - powiatem. Wzmiankowana w XIII wieku  - 1265r. ( BOREK 1972 ). Do 1945 roku,  jako Eckersdorf. Przez miniony okres było wielu właścicieli dworu i dóbr rycerskich. Ostatnim był Hans Egon von Garnier ( 1894-1948 ) – artysta malarz, mieszkający z matką Gertrudą na stałe w Berlinie, który zmarł bezpotomnie.

Przy dworze istniała stadnina koni ( N. Folwark ), tartak, młyn wodny ( Młyńskie Stawy ), browar, leśnictwo ( Młyńskie Stawy ), kuźnia, płatkarnia, gorzelnia i zakład wyrobów budowlanych. W 1376 pierwsze wzmianki o kościele katolickim. Stojącą do dziś plebanię wybudowano w 1858 roku.

Po zakończeniu II wojny światowej, nastąpił odpływ z miejscowości ludności niemieckiej i śląskiej, która została wysiedlona do Niemiec w nowych granicach.

Z ostatnią grupą „starych” mieszkańców wyjechał niemiecki ksiądz, proboszcz katolickiej parafii ks. Jordan. Jego miejsce zajął polski proboszcz, ksiądz Safroniusz Gardziński ( 1889-1953 ), który przybył tutaj z parafianami z Kresów Wschodnich. Ludność dawnej parafii katolickiej z Narajowa, powiat Brzeżany koło Tarnopola, osiedliła się pod koniec czerwca 1945 roku we wsiach: Biestrzykowice, Świerczów i Miejsce. Do 1947 osiedlali się tutaj również Polacy z centralnej Polski.

 Miejscowość typowo rolnicza. Po 1945 roku, grunty rolne przejęli chłopi, Spółdzielnia Produkcyjna i Państwowe Gospodarstwo Rolne. Lasy weszły w skład Państwowego Nadleśnictwa w Namysłowie. Pierwszym leśniczym w leśnictwie Młyńskie Stawy był Stanisław Turski. Biestrzykowice stały się siedzibą władz gminnych, a pierwszym wójtem został Teodor Wałewski – od 1 VIII 1945r. W 1972 gminę zlikwidowano i Biestrzykowice weszły w skład gminy Świerczów.

Pierwszym kierownikiem Szkoły Podstawowej Biestrzykowice-Miodary została Zofia Klimaszewska a pierwszym komendantem OSP ( od maja 1946 ) został wybrany Piotr Dobrzański. W 1960 zabroniono w szkole nauczania religii.

11czerwca 1955 roku, przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej w Namysłowie, ob. Moszek, zakazał przeprowadzania procesji na Boże Ciało przez wieś.

Od roku 2004 nie istnieje już Szkoła Podstawowa. Ochotniczą Strażą Pożarną kieruje ( od 1976 roku ) Zdzisław Sitek. Pałac i jego otoczenie nie pełni aktualnie żadnej roli gospodarczej i kulturalnej. W miejsce PGR powstała s.c. „Widawa”. Proboszczem w parafii jest ks. Stanisław Malinowski.

Prezesem Stowarzyszenia Wspólnota Parafii Biestrzykowice jest Krzysztof Drobina.

Wieś uczestniczy w programie Odnowa Wsi i uaktywnia swoich mieszkańców poprzez ich działalność w OSP, KGW i SWPB. Sołtysem wsi jest Zdzisław Sitek.

Do 1945 roku, do dóbr biestrzykowickich należały dwa folwarki pomocnicze:

  1. Schmiedeberg ( Kuźnicza Góra ) leżący obok torów kolejowych, blisko jednostki wojskowej w Jastrzębiu ( dziś nie istniejący ).
  2. Karlshof ( Karolówka – Zagroda Karola ) – ( pierwsze wzmianki od 1845 ) folwark obsługujący ziemie pomiędzy Zielonym Dębem ( Gruneiche ) a Świtami (Piękna Studnia – Schonbrunn ). Po wojnie Karolówka stała się częścią Nowych Smarchowic. Mieszkali w niej robotnicy leśni, później emeryci. Mieszkańcami tej leśnej osady byli: Ignacy Owczarek ( 1919-2005 ), Andrzej Kołodziej, Józef Aleksandrowicz, Jan Świderski, Artur Ledwig, Józef Kordek i aktualnie Paweł Bryła.

 

Poza tym osada Nowy Folwark i Młyńskie Stawy.

Biestrzykowice (ilość zdjęć: 8)
Nowe zdjęcia (ilość zdjęć: 8)
Galeria zdjęć Biestrzykowic (ilość zdjęć: 32)
3 maja w śniegu (ilość zdjęć: 0)
zdjęcia zimowe- 30 stycznia 2011 (ilość zdjęć: 7)
Czy wiesz gdzie wykonano to zdjęcie? (ilość zdjęć: 33)