Jastrzębie

            Wieś sołecka w gminie Namysłów, powiat namysłowski. Kościół filialny parafii w Biestrzykowicach. Grunty wsi graniczą z gruntami Nowego Folwarku, Nowych Smarchowic i Ziemiełowic ( gmina Namysłów ), Gręboszów i Siemysłów ( gmina Domaszowice ) oraz Starościn i Biestrzykowice ( gmina Świerczów ).

Wieś książęca. Grodzisko z XI wieku. Pierwsze wzmianki w 1251 roku ( Jastrzembe, Jestrzembe ). Nazwa wywodzi się od drapieżnego ptaka (BOREK 1972). Również Nussadel, Nassadlil ( GOLIŃSKI 2006 ). Do 1945 roku jako Nassadel.

Kościół pod wezwaniem św. Wawrzyńca wzmiankowany w 1353 r. Obecny zbudowany w 1826. Ołtarz główny barokowy z ok.1720. W ołtarzu bocznym tryptyk późnogotycki z XV w., odnawiany w 1930 i 2009.

Dwór zbudowany w XVIII wieku, przebudowany w 1833 i 1881. Zniszczony przez wojska sowieckie w 1945. Bardzo ciekawym budynkiem jest dawna kuźnia z 1810.

Ostatnimi właścicielami dóbr jastrzębskich była rodzina Heidebrand ( Heydebrand ), której groby i grobowce są usytuowane na wzgórzu znajdującym się na północ od Jastrzębia, tuż przy głównej szosie prowadzącej do Namysłowa. Dziś w ruinie i dewastacji ( teren Lasów Państwowych ).

W latach 1866-68 wybudowano kolej żelazną łączącą Namysłów z Jełową. W Jastrzębiu była jedna ze stacji. Dziś linia kolejowa czynna tylko dla transportu wojskowego do jednostki wojskowej.

Przygotowania do drugiej wojny spowodowały rozpoczęcie budowy w Jastrzębiu fabryki amunicji ( również bomby fosforowe ), broni i magazynów amunicji w 1938 roku.

W czasie wojny znajdował się tutaj obóz jeńców wojennych: Polaków, Francuzów i Rosjan. Polacy i później Francuzi budowali drogę z kostki kamiennej. Rosjanie pracowali w fabryce a mieszkali w barakach urągających ludzkiej i żołnierskiej godności. Umieralność wśród nich była bardzo duża. Ich masowe groby nie doczekały się do dziś upamiętnienia, gdyż sowieci zawsze uważali tych, co poszli do niewoli, za zdrajców. Był to podobóz Stalag VIII C Sagen.

W poniemieckiej jednostce wojskowej stacjonowała sowiecka jednostka wojskowa  nr 65426, w której zarządzaniu znajdowało się 248,3 ha lasów. Władze sowieckie, 6 września 1945 oddały Polakom jastrzębską gorzelnię.

Po zakończeniu wojny, do Jastrzębia napływali Polacy z różnych stron kraju. W 1947 Jastrzębie przyłącza się do parafii Biestrzykowice ( należało do Siemysłowa ). W miejsce majątku utworzono PGR, po 1989 roku powstała spółka pracownicza JAS-POL. W 1961 roku oddano do użytku nową szkołę podstawową. W 1959, na wniosek dowództwa JW. Usunięto naukę religii ze szkoły. Po Rosjanach w jednostce wojskowej ulokowali się Polacy. Wybudowano nowe bloki mieszkalne. Utworzono leśnictwo ( nadleśnictwo Gręboszyce w Starościnie ) Jastrzębie, gdzie leśniczym był Wawrzyniec Stępień, a po nim do 1975 r. Czesław Szymański.

Do Jastrzębia należały osady – folwarki pomocnicze:

  • Wszemil ( Rungehusser ) – wymieniany już w 1361 ( właściciel Piotr Poschwitz ), w latach siedemdziesiątych wyburzony.
  • Ferdinandshof - nieistniejący

 

 

 

 

 

 

Galeria zdjęć Jastrzębia (ilość zdjęć: 3)
JASTRZĘBIE (ilość zdjęć: 3)
Jastrzębie (ilość zdjęć: 0)