Miodary

            Wieś sołecka , połączona obszarowo, emocjonalnie i wspólnotowo z Biestrzykowicami. W dokumentach wymieniana od 1382 r. jako Honegern ( BOREK 1986 ). Do 1945 roku pod nazwą Honigern ( Miodziarze, od tych, co wyrabiają miód ).

Przez wieki właściciele wsi i dworu zmieniali się. W 1930 roku doszło do  rozparcelowania majątku przez niemiecki bank.

            W 1653 roku powstaje w Miodarach parafia ewangelicka. W 1741 powstała ewangelicka szkoła podstawowa. W latach 1826-34 pastorem kościoła staroluterańskiego był Eduard Kellner, który w obronie wiary został w 1834 roku aresztowany na 4,5 roku przez władze pruskie. Przed Bożym Narodzeniem 1834 roku doszło w Miodarach do pacyfikacji kościoła luterańskiego przez 400 żołnierzy królewskich z Wrocławia i Oławy, którzy jakiś czas stacjonowali w Minkowskiem. W 1845 król Fryderyk Wilhelm IV dekretem potwierdził staroluteranom wolność ich wyznania. W 1787 wybudowano kościół ewangelicki a w 1854 plebanię dla pastora.

Ostatnim właścicielem podworskich resztek był Josef Hoffmann.

W Miodarach hodowano bydło, owce, świnie i konie. Funkcjonowały: browar, gorzelnia wiatrak, karczma, mleczarnia, płatkarnia ziemniaków, kuźnia, cegielnia i leśnictwo.

Po 1945 roku orgoe znalazły się w granicach gminy Biestrzykowice, a od 1973 gminy Świerczów. W browarze ( 1945-46 ) ulokowali się żołnierze sowieccy, którymi dowodził major Byczuk. W tym czasie spalono miodarki dwór i systematycznie niszczono ewangelicki kościół i cmentarz. W 1946 roku zakończono wysiedlanie Niemców. Utworzono posterunek Milicji Obywatelskiej, której pierwszym komendantem został Jan Gonera, żołnierz  poakowskiego podziemia o pseudonimie „Śmiały”, który w 1946 opuścił posterunek i odszedł do „Błyskawicy”. Utworzono wspólnie z Biestrzykowicami Szkołę Podstawową. Powołano do życia OSP, utworzono bibliotekę publiczną , PGR i otwarto placówkę handlową. Lasy wiejskie weszły w skład nowego leśnictwa Karolinów należącego do Nadleśnictwa Namysłów. Aktualnie jest to leśnictwo Gola, gdzie leśniczym jest Mariusz orgoetu.

Miedary rozsławiał lokalny siłacz Michał Domaradzki ( 1937-2006 ), który był wielokrotnym mistrzem kraju i świata w kategorii seniorów. Dziś na jego cześć, imieniem „Siłacz” nazwano ogromny dąb szypułkowy ( pomnik przyrody ) rosnący w centrum wsi.   

Wieś uczestniczy w programie Odnowa Wsi. Mieszkańcy działają w Radzie Parafialnej, OSP, KGW i Stowarzyszeniu Wspólnota Parafii Biestrzykowice. Sołtysem jest Józef Rosiek.

 

Przysiółki należące do Miodar :

  •  Kuźnica  ( Hammer )– osada robotnicza, wykazywana na mapach od XVII wieku. Miejsce wydobywania i wytapiania rud żelaza z pozyskiwanej rudy darniowej. Kuźnia była zasilana kołem zamachowym na wodę magazynowaną przy miejscowym stawie. Od Kuźnicy w stronę Nowego Folwarku ciągną się malownicze wzgórza, zwane przez przedwojennych Ślązaków Kozie Górki ( Ziege Berg ). Przez Kuźnicę przepływa rzeczka Potok Biestrzykowicki. Do 1945 roku osada należała do dóbr biestrzykowickich.
  • Zielony Las ( Grunwald ) – dawna osada gajowego i robotników leśnych, wzmiankowana w 1845 roku. Po 1945 roku gajówka ( pierwszy gajowy – Stanisław Chałupka ) i bukaciarnia hodująca opasy. Od 2000 roku jedna z pierwszych w Polsce plantacji dębu bezszypułkowego na terenie leśnictwa Gola. Aktualnie podleśniczym jest Artur Borissow.
  • Grabówka ( Karolinów – Charlottenau ) – stara leśniczówka ( 1845 ), dziś dom pracowników nadleśnictwa Namysłów i emerytów leśnych. Wybudowana przez właścicieli okolicznych wsi i lasów, książąt Wirtembergów z Pokoju. Do 1945 roku podlegała pod prywatne nadleśnictwo Pokój. Zaraz po wojnie znajdowała się w granicach nadleśnictwa Rogalice, by od 1947 przyłączyć się do obecnego nadleśnictwa. Obok urokliwego stawiku Szarlotka, stworzono bazę wypoczynkową dla turystów i utworzono Ścieżkę edukacyjną dla dzieci i młodzieży szkolnej.
Miodary (ilość zdjęć: 15)
Rowerami do Karoliny (ilość zdjęć: 3)
Rowerami do Karoliny c.d. (ilość zdjęć: 9)
Wielkanocny spacer (ilość zdjęć: 6)
Dożynki Gminne 2011 (ilość zdjęć: 23)
Miodary (ilość zdjęć: 5)
Tęcza (ilość zdjęć: 7)
Galeria zdjęć Miodar (ilość zdjęć: 9)