Młyńskie Stawy

W sąsiedztwie znajduje się użytek ekologiczny Młyńskie Stawy który powstał w miejscu dawnych ogroblowanych łąk, w dolinie potoku Biestrzykowickiego. Teren ten jest atrakcyjny szczególnie dla ptactwa wodnego, a także dla szeregu innych gatunków zwierząt związanych ze środowiskiem wodno-lądowym.

Galeria zdjęć Młyńskich Stawów (ilość zdjęć: 8)
Młyńskie stawy (ilość zdjęć: 13)