Żaba

            Wieś sołecka w gminie Namysłów, powiat namysłowski. Grunty wsi graniczą z sołectwami: Miodary i Gola ( gmina Świerczów ), Nowe Smarchowice, Nowy Folwark i Minkowskie  ( gmina Namysłów ) oraz Raciszów ( gmina Lubsza, powiat brzeski ).

Do wioski przynależą przysiółki: Krzemieniec, Żabka i Młyńskie Stawy.

Zapisana wzmianka o Żabie pochodzi z 1666 roku ( BOREK 1972 ). Nazwa może pochodzić od miejsca, gdzie było dużo żab ( Zaba ), po niemiecku Saabe. Tym bardziej, że wokół wsi od strony północnej znajdowało się w wieku XVI/XVIII kilka stawów. Wieś była częścią dóbr księcia von Wirttemberg z Pokoju. Do 1945 roku była to wieś  o zdecydowanej przewadze ewangelików, którzy uczęszczali do kościoła w Miodarach a szkołę podstawową mieli w Nowych Smarchowicach. W Żabie istniał folwark, karczma, cmentarz ewangelicki, drewniana dzwonnica z 1871 roku z krzyżem kowalskiej roboty na szczycie i pomnik poświęcony żołnierzom- mieszkańcom Żaby, z I wojny światowej. Mieszkał tutaj leśniczy Willi Hilgendorf a na Świtach (Schonbrunn ) jego strażnik leśny Karl Gsuk i leśny dróżnik Karl Ruch.  

Po 1945 roku napłynęła ludność z różnych stron Polski. W majątku utworzono PGR. Pierwszym leśnictwem były Młyńskie Stawy. Od 1947 roku utworzono leśnictwo Żaba z leśniczym Gustawem Wajdzikiem ( wszystko w ramach Nadleśnictwa Namysłów ).

W 1987 roku rozpoczęto budowę nowego kościoła na starym cmentarzu ewangelickim, który był już cmentarzem podlegającym pod parafię katolicką w Biestrzykowicach. Budowę zakończono w 1989 roku. W 2003 oddano do użytku dom przedpogrzebowy.

Grunty popeegerowskie przejęła spółka prywatna, domy mieszkalne wykupili byli pracownicy a reszta pomieszczeń stoi niezagospodarowana. Z końcem XX w. zlikwidowano SP, w której za czasów PRL w 1960, zakazano nauki religii. Na początku XXI wieku zlikwidowano w Żabie pocztę i podłączono nową centralkę telefoniczną, dzięki której istnieje możliwość korzystania z internetu.

 

Przysiółki wsi Żaba :

  • Krzemieniec ( Hessenstein ) – osada założona w okresie fryderycjańskim ( 1795 ), obok starego folwarku usytuowanego na polach, przy drodze wiodącej w stronę cegielni i Raciszowa  (Neu Sorge). Osadnikami byli mieszkańcy  jednego z najbiedniejszych niemieckich landów, Hesji. Znajduje się tu stanowisko kultury łużyckiej z epoki brązu – cmentarzysko ciałopalne. Przed 1945 rokiem mieszkał tam łowczy Hermann Kreder.
  • Po II wojnie zamieszkali tam Polacy ze Wschodu i z centralnej Polski. Jednym z nich był żołnierz generała Władysława Andersa, który walczył pod Monte Cassino, Władysław Wołkowicz, pochodzący z Kresów ( 1916-2006 ).
  • Żabka ( Klein Saabe – Mała Żaba ) – osada robotników leśnych, również po 1945 roku. Od 1947 roku leśniczówka, w której zamieszkał pierwszy leśniczy leśnictwa Żaba, Gustaw Wajdzik ( 1918-2003 ). W 1987 przeniesiono siedzibę leśnictwa z nową nazwą ( Świty ) do leśniczówki Świty  (Piękna Studnia).
  • Młyńskie Stawy ( Rogelmuhle ) – osada z młynem wodnym i leśniczówką. Pierwsze wzmianki pochodzą z drugiej połowy XVIII w., gdy na rzeczce Potok Biestrzykowicki, obok istniejącego już od dawna naturalnego stawu, wybudowano młyn wodny. Lasy, pola i młyn należały do majątku w Biestrzykowicach, którego właścicielami w tym czasie była rodzina von Frankenberg. Był to najstarszy typ młyna wodnego z kołem podsiębiernym i na jedno żarno, czyli mało wydajny ale produkujący bardzo smaczną i zdrową, gruboziarnistą mąkę.
  • Ponieważ młynarz, poza mieleniem mąki, zajmował się hodowlą ryb w przymłyńskim stawie ( skarmiano wszelkie odpady ) i wypiekiem pieczywa, najprawdopodobniej od jego nazwiska-przezwiska Rogal, nazwę przyjęła leśna osada ( BOREK 1972 ).

  Młyn funkcjonował czynnie do końca I wojny światowej, później jego pomieszczenia zamieniono na mieszkania dla gajowego i robotnika leśnego.

W latach 1858-60, kiedy dobra były własnością rodu von Garnier, wybudowano nową  leśniczówkę, która pełni tę rolę do dziś. Stara leśniczówka Wolfswinkel-Hubertus ( Wilcze Kąty ) została przeznaczona na mieszkania dla emerytów leśnych ( spalona w 1946 ).

Na przełomie wieków XIX/XX leśniczym w Rogelmuhle był Schulz, w latach 1932-38 Heinrich, od 1938-41 Birkenhofer a 1941-45 Schoner. W tych latach gajowym był Sandmann, wozakiem Hatscjer a robotnikiem leśnym Stannek.

W czasie II wojny światowej robotnikami leśnymi byli Polacy ( mieszkali w Nowym Folwarku ) : Wajdzik, Zadora, Ramuś, Stępień, Wojewoda, Płóciennik.

W leśniczówce pracowała jako kucharka Helena Rabenda a wołami roboczymi opiekował się Partyka, który mieszkał u Niemki w Kuźnicy.

Leśniczy Schoner wraz z gajowym Sandmannem w styczniu 1945 roku przedzierali się motocyklem w stronę Brzegu i zginęli od kul Rosjan pod Pisarzowicami.

Pierwszym leśniczym po wojnie ( 1945-48 ) był Stanisław Turski. W latach 1948-84 w leśniczówce mieszkał leśniczy Stefan Barkowski ( 1924-2001 ). W 1984-85 leśniczówkę zamieszkiwał podleśniczy szkółkarz, Leszek Skibiński. Od 1986 i nadal, w leśniczówce mieszka leśniczy szkółkarz – Wiesław Moliński.

W starym młynie, od 1945 roku mieszkali robotnicy leśni : Zgrzebny, Kałuża, Jaszczyk, Wszędybył i aż do 1997 roku Jan Cebula ( !916-2007 ).

Aktualnie w starym młynie funkcjonuje Izba Pamięci Leśnej ( od 1998 ), Rybaczówka, Izba Regionalna w starej młynówce, Leśna Klasa ( 2002 ) i Stodoła ( 2000 ). Utworzono w tym czasie Ścieżkę edukacyjną „Wokół Młyńskich Stawów”, wieżę i pomost widokowy. W 1997 roku z jednego stawu – 5.83 ha Wojewoda Opolski utworzył „Użytek ekologiczny”, w którym i wokół niego, żyją i rosną rzadkie i chronione rośliny i zwierzęta:

1. Rośliny:

  - purchawica olbrzymia, widłak jałowcowaty, grążel żółty, kotewka orzech wodny, salwinia pływająca, kruszczyk szerokolistny, wawrzynek wilczełyko

2. Zwierzęta:

  - rzekotka drzewna, rak błotny, zaskroniec, żmija, popielica, wydra, żuraw, gołąb siniak i bielik.

Teren ten należy do Nadleśnictwa Namysłów i znajduje się w granicach leśnictwa Ziemiełowice, którego leśniczym jest Janusz Czubkowski a podleśniczym Dariusz Lipiński.

Karolina (ilość zdjęć: 4)
Żaba (ilość zdjęć: 6)